Neurotic, Feminem and Northerner : Zigendemonic

scratch jesus
detail: Zigendemonic ‘Big Jesus’ 2009

Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından Ukrayna’da resim eğitimi alarak büyüyen Zigendemonic, okulun da etkisiyle gerçekçi resimler yapmaya başlar. Fakat kısa sürede hocalarıyla yaşadığı çatışmaların da sonucunda genç sanatçı, akademik tavırdan tamamen kopup ilkelcilik, naif sanat ve özellikle dünyayı betimlemenin en dürüst ve coşkulu tavrı olarak dile getirdiği ham sanata yönelir. Milenyum öncesi, internetin henüz yaygınlaşmadığı kültürel atmosfer içerisinde sanatçı olma yolunda ilerleyen genç yetenek, 2002 yılıyla birlikte Zigendemonic mahlasıyla yeniden çalışmaya başlar.

Zamanla internet ve sanal dünyanın da yaygınlaşmasıyla serigrafi, bağımsız kitaplar ve fanzinler yayımlayan Le Dernier Cri ve United Dead Artists gibi atölyeleri ve yayınevlerini keşfeder. Bu büyük kolektifler ve sanatçılarla kurduğu ilişki ona iyi gelir ve illüstre işler üretmek, kendi fanzinlerini yayımlamak ve bir çok yeraltı seçkisinde yeralmak açısından onu motive eder.

Zigendemonic_double page
Zigendemonic (2009)

2009 yılıyla birlikte kronik uykusuzluğa dayalı ciddi uyku bozuklukları, sinirsel yorgunluklar ve fobiler yaşamaya başlar. Bu durum yaşantısını ve dolayısıyla sanatını da etkiler; çeşitli psikolojk, psikopatolojik durumları konu alan çizimler ve resimler yapmaya başlar. 2016 yılında ise Berlin’e taşınır ve zamanının çoğunu dairesinde yalnız kalmaya ve çalışmaya ayırır.

Kompozisyonlarında kişisel deneyimlerinden ilham alan Zigendemonic, karakterlerin aslında trajik oto-portrelere dönüştüğü bir dramayı resmettiğini dile getiriyor. Varlığına temas eden belli bir duyguya odaklanarak çalışmaya başlıyor, değişen ruh hali detaylara daha çok eğilmesine ve işi titiz bir şekilde tamamlamasına yardımcı oluyor. Onun resimlerinde nevroz, kaygı, takıntı ve paranoyak düşüncelerden meydana gelen karanlık bir atmosfer, insan anatomisi ve erotizmi de kapsayan koca bir dünya görmek mümkün.

Türkçesi: Ayşem Çağrı Çetinkaya

scratch jesus ok 2
Zigendemonic ‘Big Jesus’ 2009

–  ENGLISH –

Zigendemonic is often practicing intuitive drawing. Suddenly seen a combination of colors or patterns can strongly encourage her to draw. The artist starts to create her compositions spontaneously – totally absorbed into a specific emotional state. She never plans the end result – practice itself is the greatest interest to her. She works expressively in the beginning, but in the middle of her work – her mood starts to shift, which helps her to finish the art piece in a rigorous manner, spending much of attention on details. It’s important for her to see how the surface could change during the interaction with the materials. Zigendemonic produces work in a variety of media including drawing, painting, textile and printing techniques. Her numerous artist’s books contain compilations of her artworks which as a diary shows different conditions of her mental health, creative researches and episodes of personal life. Preferring to remain anonymous, since 2002 she works only under pseudonym.

special interview : Zigendemonic and Evil Flowers

artist’s web-site : zigendemonic.org

books and posters : lederniercri.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s