Leo Yamz

12 - Love At First Sight
Leo Yamz

Parisli sanatçı Leo Yamz, poetik metinler ve animasyonla ilgilenmesine rağmen, asıl sanatının çizimleri olduğunu dile getiriyor. Beş altı senedir çalışmalarını fanzin formatında yayınlayan sanatçının popüler ve yeraltı kültürüne olan ilgisi Fransız, Amerikan ve Japon yeraltı çizgi romanlarından, eski kitaplardan, oyma baskılardan esinlendiği ortaçağ tasvirlerine (kıyamet sahneleri, simya) oradan modern sanatların şiir formuna ve kutsal metinlere dek uzanmaktadır. Aynı zamanda bütün bu etkileşimlerin onun cinsellik, şiddet ve dramatik unsurları birbirine yedirerek resmettiği bir delilik atmosferini çağrıştıran çizimlerine ilham kaynağı olduğunu da belirtiyor.

– ENGLISH –

Paris based artist Leo Yamz’s works are essentially composed of drawings even if he also write poetry and different kind of texts and that he has been making animated loops for a while. He has also been printing his works under the form of editions (art zines) for ten years now. He likes both popular and underground cultures like French, American and Japanese underground comics mostly ; but he also has a interest for middle-age imagery from old books and engravings, as for modern literature, poetry and sacred texts. His pictures are probably both influenced by all those things… Most of them are kind of visions where mystery, violence and dramatic scenes melt together in a dreamy atmosphere.

11 - Capital
Leo Yamz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s